Wednesday, December 5, 2012

Panduan Menjawab Bahagian C

1. Baca arahan dan petikan yang diberi dengan teliti 2. Gariskan perkataan / rangkai kata / ayat yang menunjukkan nilai murni, amalan baik, faedah atau pengajaran. 3. Tulis semula nilai murni / amalan baik dengan membefri contoh ayat yang terdapat dalam petikan. 4. Tulis pengajaran atau rumusan tentang petikan. 5. Semak semula dengan teliti untuk memastikan tiada kesalahan ejaan, tanda baca, struktur ayat dan imbuhan yang digunakan.

6 comments: